Πατήστε εδώ για να κατέβασετε το έντυπο σε μορφή pdf

Tο MENOPEARL® είναι προϊόν της LENUS PHARMA GesmbH
Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 25041/13.03.2018
Ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ
δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ


Υπεύθυνος κυκλοφορίας σε Ελλάδα και Κύπρο:
FERTILLAND PHARMA
Αθήνα Τηλ.: 210 7474755

m: info@menopearl.gr - info@fertilland.gr  w: www.fertilland.gr